060 47 47 988

Sertifikat B – Kako ga dobiti i koji su problemi u praksi?

Sertifikat B je obavezni dokument za sve koji rukuju freonom i drugim kontrolisanim gasovima u auto-servisima u Srbiji. Saznajte sve detalje o tome kako se stiče, šta je potrebno za njegovo izdavanje i obnavljanje, kao i koje su posledice neposedovanja ovog sertifikata.

Tabela: Šta je potrebno za Sertifikat B

DokumentDetalji
Potvrda o uspešno završenoj obuciFotokopija potvrde; nije potrebna overa
Lična kartaFotokopija ili očitana
Uverenje o državljanstvuPopunjen i dostavljen obrazac
Obrazac izjave o pribavljanju podatakaDostaviti popunjen obrazac – link za obrazac
Dokaz o zaposlenjuPotvrda poslodavca
Administrativna taksaUplata 1.500,00 dinara na račun: 840-742221843-57, primalac: Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016

Preuzmite Zahtev za izdavanje Sertifikata B u Word-u ovde.

Na koju adresu slati dokumentaciju?

Svu potrebnu dokumentaciju pošaljite na sledeću adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Sertifikat B obnavlja Ministarstvo na osnovu zahteva.

Kome je Sertifikat B namenjen?

Sertifikat B je namenjen licima koja obavljaju delatnost sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz klimatizacionih sistema motornih vozila. Svi serviseri koji rukuju freonom moraju posedovati ovaj sertifikat.

Kako se stiče Sertifikat B?

Sertifikat B se stiče na jednodnevnoj obuci koja košta između 12.000 i 18.000 dinara, zavisno od lokacije. Nakon uspešno završene obuke, polaznik dobija potvrdu koju šalje Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Ministarstvo zatim izdaje Sertifikat B u roku od 30 dana, a sertifikat važi pet godina.

Obnavljanje Sertifikata B

Sertifikat B se može obnoviti na period od pet godina, pod uslovom da nosilac sertifikata nije imao prekide duže od 12 meseci u obavljanju delatnosti tokom perioda važenja sertifikata.

Potrebna dokumentacija za obnavljanje Sertifikata B:

  • Kopija izdatog sertifikata B koji se obnavlja
  • Fotokopija ili očitana lična karta
  • Dokaz da nije imao prekide duže od 12 meseci u obavljanju delatnosti
  • Dokaz o zaposlenju kod pravnog lica ili preduzetnika
  • Dokaz o uplati administrativne takse

Problemi sa Sertifikatom B

Mnogi auto-servisi u Srbiji prestali su da pružaju uslugu servisiranja klima-uređaja zbog problema sa Sertifikatom B. Naime, inspekcijske kontrole su pojačane, a kazne za neposedovanje sertifikata su visoke. Pored toga, proces obuke i izdavanja sertifikata je spor i neefikasan, što dodatno otežava situaciju.

Rešenja za efikasniji proces sertifikacije

Kako bi se problem rešio, neophodno je:

  • Otvaranje novih centara za obuku
  • Ubrzanje procesa obuke i izdavanja sertifikata
  • Obustavljanje inspekcijskih kontrola dok se svi serviseri ne usklade sa zakonom

Više na našem YouTube kanalu @sljukicdoo.

Sertifikat B je ključan za bezbedan i zakonit rad auto-servisera koji rukuju kontrolisanim gasovima. Međutim, neophodno je da proces sertifikacije bude efikasan i pristupačan kako bi svi serviseri mogli da dobiju potrebne sertifikate na vreme. Povećanje broja centara za obuku i ubrzanje procesa izdavanja sertifikata ključni su koraci ka rešavanju trenutnog problema.